โรงเรียนปากพนัง  

        เป็นโรงเรียนประจำอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนชายทะเล ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนปากพนัง ก่อตั้งเมื่อ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2442 ที่วัดเสาธงทอง โดยพระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนทฺธโช) ผู้อำนวยการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราช เดิมใช้ชื่อว่าโรงเรียนไพบูลย์บำรุง
       มีหลวงพิบูลย์สมบัติ นายอำเภอเบี้ยซัด นายผัน ผู้พิพากษาศาลแขวงเบี้ยซัด และพระทอง
เจ้าอธิการวัดเสาธงทองเป็นผู้อุปถัมภ์

© PAKPHANANG  SCHOOL 2019

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now